آکورد آهنگ های ابراهیم منصفی

آکوردهای ابراهیم منصفی

آکورد لبخند

در گام Dm با ریتم 6/8 به سبک 6/8 ساده

خوشا فَصلی کِه دور از غم هَمَه کَه شُونَه وا شُونَه دَست وا دَست ، سایَه وا سایَه شارَفتَه خُونَه وا خُونَه بُدُو پیشُم بُدُو پیشُم بُدُو اِی نوشُم و نیشُم بُدُو اِ ...

آکورد دیر ابوت

در گام G با ریتم 4/4 به سبک رومبا

تا توقدر مه بدونی دیر ابوت تا بیای پهلوم بمونی دیر ابوت زندگی مثل نسیمین زود اریت تا بفهمی بی جوونی دیر ابوت تا مه از یاد گذشته دور بشم ...

آکورد مرد چی چیکا

در گام Am با ریتم 4/4 به سبک رومبا

دنیا نه جای موندن شادن اتای ناشاد اری مثل یه مرد چی چیکا بعد ا دو روز از یاد اری نمک رو زخمنم مریز ا غصه دلخونم مکو ای مثل لیلی دل فریب ...

آکورد دخت گوده ای

در گام E با ریتم 6/8 به سبک 6/8 ساده

اولین دخت اولین زن اولین یارم تو بستش اولین گل بوته غم اولین خارم تو بستش ازهمو لحظه ای که نگاهم تو چشم مست تو وا کفت هستی بود و نبودم از در دست تو وا کفت ...

آکورد حرف آخر

در گام Dm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

بسکه اشتباه امکه هستی خو تباه امکه زندگیم ا دست امدا وا خودم گناه امکه از خودم جدا بودم وا غم آشنا بودم ...

آکورد شعر ناسروده

در گام F با ریتم 4/4 به سبک رومبا

چه بگم بی که بگم مه که بی تو وا مه چه بودن گپ ناگفته نموندن هرچه شعرن شسرودن تو همونی که نگاهت تو شون مه چراغن تو چشمون مهربونت گلن و ...

آکورد گل سفید مریم

در گام E با ریتم 4/4 به سبک رومبا

تو گل سفید مریم مه سیاه مث پرستو تو بهاری از لطافت مه درخت گیش بدبو تو تبارت از ستارن مه یه شمع نیمه روشن ...

آکورد خسته بودن

در گام D با ریتم 4/4 به سبک رومبا

دلم از دست دنیا خسته بودن دلم وا نطفه غم بسته بودن کجا رفتن شو سرخون و ایسین غم و شروند و بارون توی کَرگین ...

آکورد قد یارم بلندن

در گام Am با ریتم 4/4 به سبک رومبا

آی آبنبات آی کندروک آی قرص نعناع پرپروک دستم بگه تا پا بشم با دوریت آشنا بشم جارم بزن تا خو نرم وا یه دردی دوا بشم قد یارم بلندن شیرینن وا مثل قندن ...

آکورد دست خالی

در گام C با ریتم 4/4 به سبک رومبا

دگه هیچ که بی کسی غم ناخرت دگه چشمی از کسی دل نابرت دگه مشنو که کسی صدات بزنت هرچه یادتن در بریز از باورت ...

آکورد جلنگ جلنگ

در گام Em با ریتم 6/8 به سبک 6/8 ساده

روزیکه بندِر تو چشُم جونَه مَشمُردَه عشقُنم دونَه دونَه . اون روز که با دستُنِ گُلزادَت . همراه مِه تَساختَه آشیونَه جِلنگ جِلنگ جِلنگ خلخالش . ...

آکورد درد

در گام Bm با ریتم به سبک رومبا

ای چه دردین که نصیب ما بو دشمن رسیـــد و رقیب ما بو پِشته دنیــا آخ چقدر خاش هَسته نفــت فراوون دل بی آتش هَسته اون رفیقُن قدیمی کجاین دست تنهامُ همَه بی وفایَن ...