آکورد آهنگ های ایرج خواجه امیری

آکوردهای ایرج خواجه امیری

آکورد گنج قارون

در گام G#m با ریتم 4/4 به سبک رومبا

*آقا خودش خ*وب می دونه *که ما اونو ا*ز رودخونه *درش آورد*یم بیرون آورد*یم آوردیمش ت*وی خونه *حالا پاشو ح*الی بکن *برقص و خوشح*الی بکن *مانند ما ش*و بیشین و پاش*و ...

آکورد اومدم از هند اومدم

در گام A با ریتم 4/4 به سبک رومبا

*اومدم از ه*ند اومدم چ*ه بی غم و ر*ند اومدم *اومدم و ب*از اومدم خ*یلی سرافر*از اومدم *منم که دلش*اد اومدم ب*ی غم و آز*اد اوم*دم *به عشق شیر*ین اومدم م*ثال فره*اد اوم*دم ...

آکورد ای کبوتر

در گام Em با ریتم 4/4 به سبک رومبا

ای کبوت*ر بی پناهم تیره بخت*م رو سیاهم در انتظار*م از کوی ی*ارم امشب گذر ک*ن از اشک چشم*م از حال زار*م او را خبر ک*ن ناله سر ک*ن ناله سر ک*ن ...

آکورد قصر زرین

در گام Dm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

از دامن ک*وه بلند م*ی رم تا دریای آ*سمونها ب*رات گلوبند میارم ا*ز مروارید های ک*هکشونها م*یرم تا درگاه خ*دای مهربون م*یرم میگم ع*اشقم خدایا م*یگم در جان ما ا*ین عشق سوزان را ر*ها کن از ر ...

آکورد من یه پرندم

در گام C با ریتم 6/8 به سبک 6/8 ساده

من یه پرندم آرزو دارم تو باغم باشی من یه خونه ی تنگ و تاریکم کاشکی تو بیای چراغم باشی هر جا که باشم هر چی که باشم تو باید باشی تا زنده باشم میمیرم ...

آکورد الف ب

در گام Am با ریتم 3/4 به سبک رومبا

الف میگم ابروت کمونه ای کمون ابروی من ب میگم بالات بلنده ای گل خوشبوی من ت تو را میخوام عزیزم تا برام تاتی کنی ث ثواب گر لباتو با لبام قاطی کنی جیم جوابم را ندادی چ چرا ح حامی خواتم خودم میخوام تو را دال دلم پیش دلت باشد گرو ذال ذلیلت گشتم از پیشم نرو ...

Iraj Khajeh Amiri

  • نام واقعی: ایرج خواجه امیری
  • نام لاتین: Iraj Khajeh Amiri
  • نام مستعار: Iraj Khajeh Amiri
  • تاریخ تولد:
  • سبک موسیقی: pop
  • ملیت: persian