آکورد آهنگ های محسن نامجو

آکوردهای محسن نامجو

آکورد ای ساربان محسن نامجو

گام اصلی Bm با ریتم 4/4 به سبک رومبا

ای ساربان ای کاروان لیلای من کجا می بری با بردن لیلای من جان و دل مرا می بری ای ساربان کجا می روی لیلای من چرا می بری ای ساربان کجا می روی لیلای من چرا می بری در بستنِ پیمان ما تنها گواه ما شد خدا تا این جهان بر پا بود ...

آکورد ترنج محسن نامجو

گام اصلی C با ریتم 4/4 به سبک رومبا

گفتا من آن ترنجم کاندر جهان نگنجد گفتم به از ترنجی لیکن به دست نایی گفتا تو از کجایی کآشفته بین و حالی گفتم منم غریبی از شهر آشنایی گفتا سر چه داری کز سر خبر نداری ...

آکورد زلف محسن نامجو

گام اصلی E با ریتم 4/4 به سبک رومبا

دی دل ای دل ای دی دل ای دل ای زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه شور شیرین منما تا نکنی فرهادم می مخو ...

آکورد عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید محسن نامجو

گام اصلی Em با ریتم 4/4 به سبک رومبا

از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه انی رایت دهرا من هجرک القیامه دارم من از فراقش در دیده صد علامت لیست دموع عینی هذا لنا العلامه عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید ...

آکورد ای کاروان محسن نامجو

گام اصلی Bm با ریتم 6/8 سنگین به سبک 6-8 سنگین / اسلو راک

ای ساربان، ای کاروان لیلای من کجا می بری بــــا بــــردن لیلای من جان و دل مرا می بری ای ساربان کجا می روی لیلای من چرا می بری در بستنِ پیمان ما تنها گواه ما شـــد خــــدا تا این ...

Mohsen Namjoo

  • نام واقعی: محسن نامجو
  • نام لاتین: Mohsen Namjoo
  • نام مستعار: Mohsen Namjoo
  • تاریخ تولد: ۱۴ اسفند ۱۳۵۴
  • سبک موسیقی: pop
  • ملیت: persian