ویدئو

آموزش آرپژ 4/4 (نوع اول)

آموزش آرپژ 4/4 (نوع اول)

آموزش آهنگ تایتانیک (My Heart Will Go On) با پیانو (1)

9:33

آموزش آهنگ تایتانیک (My Heart Will Go On) با پیانو (1)
آموزش آهنگ Fur Elise بتهون با پیانو

6:75

آموزش آهنگ Fur Elise بتهون با پیانو
آموزش آهنگ تایتانیک (My Heart Will Go On) با پیانو (2)

71:5

آموزش آهنگ تایتانیک (My Heart Will Go On) با پیانو (2)
آموزش آهنگ پدرخوانده با پیانو

9:2

آموزش آهنگ پدرخوانده با پیانو
اجرای قطعه مالاگوئنا توسط استاد سابیکاس- Malagueña By Sabicas

3:17

اجرای قطعه مالاگوئنا توسط استاد سابیکاس- Malagueña By Sabicas
آکورد ساقی هایده

1:73

آکورد ساقی هایده
آکورد عاشق ترینم از پدرام پالیز

0:98

آکورد عاشق ترینم از پدرام پالیز
آکورد بازی از والایار با گیتار

1

آکورد بازی از والایار با گیتار