ویدئو

آکورد دلخوشی شادمهر عقیلی

آکورد دلخوشی شادمهر عقیلی

http://akord.ir/86/19/%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%B1%20%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84%DB%8C.html


آکورد اگه یه روز بری سفر

6:3

آکورد اگه یه روز بری سفر
آکورد بازی والایار

6:98

آکورد بازی والایار
آکورد سیگار پشت سیگار رضا یزدانی

6:05

آکورد سیگار پشت سیگار رضا یزدانی
آکورد کوچه ملی رضا یزدانی

1:23

آکورد کوچه ملی رضا یزدانی
آموزش آرپژ 4/4 (نوع اول)

1:17

آموزش آرپژ 4/4 (نوع اول)
آموزش اصول آرپژ در گیتار

5:42

آموزش اصول آرپژ در گیتار
آکورد دیوانه از رضا بهرام

1:13

آکورد دیوانه از رضا بهرام
آکورد دسپرادو با گیتار

1:87

آکورد دسپرادو با گیتار