ویدئو

آکورد من از خدامه

آکورد من از خدامه

شعر و آکورد من از خدامه در سایت آکورد: http://akord.ir/440/79/%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C.html


آکورد هوای حوا با گیتار

1:5

آکورد هوای حوا با گیتار
آموزش آکورد شب انتظار

2:93

آموزش آکورد شب انتظار
آکورد ای خدا از هایده

2:62

آکورد ای خدا از هایده
آکورد اگه یه روز بری سفر

6:3

آکورد اگه یه روز بری سفر
آکورد بازی والایار

6:98

آکورد بازی والایار
آکورد سیگار پشت سیگار رضا یزدانی

6:05

آکورد سیگار پشت سیگار رضا یزدانی
آکورد کوچه ملی رضا یزدانی

1:23

آکورد کوچه ملی رضا یزدانی
آموزش آرپژ 4/4 (نوع اول)

1:17

آموزش آرپژ 4/4 (نوع اول)