آکوردهای دلکش

آکورد امید جانم

آکورد امید جانم از دلکش

آکورد گیتار امید جانم از آکوردهای دلکش در میزان 4/4 و با ریتم راک اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه امید جانم 161 است و در گام B با آکوردهای C G Bb D F Am C#m Em F# تنظیم شده است.

C   G       Bb
اميد جانم ز سفر باز امد

D  C  F Am   C#m
شكر دهانم ز سفر باز امد

F  D             C C#m Bb
عزيز آن  كه بيخبر به ناگهان رود سفر

F  Am         C
چو ندارد ديگر دلبندی

D  C   D  Am
به لبش ننشيند لبخندی

Am  D  C        F    D    Am
چو غنچه سپيده دم شكفته شد لبم ز هم

Bb C#m Am       C   Am
كه شنيدم يارم باز آمد

D      C    F Am
ز  سفر غمخوارم باز امد

G      Am   Bb            Am
همچنان كه عاقبت پس از همه شب بدمد سحر

D      F  G    Am      G   C
ناگهان نگار من چنان مه نو امد از سفر
G      Am   Bb            Am
همچنان كه عاقبت پس از همه شب بدمد سحر

C      F  G       Am       G
ناگهان نگار من چنان مه نو امد از سفر

Em  F G D     F   C Am C   Bb
من هم پس از ان دوري بعد از غم مهجوري

D     C  C#m     F
يك شاخه گل بردم به برش

D Em C#m Am     D
يك شاخه گل بردم به برش

G  D
ديدم

C  Am  D
كه نگار من

C
سرخوش

F  G  D
ز كنار من

D C F# C#m Am      F
بگذشت و به بر  يار دگرش

D  C C#m        Am
بگذشت و به بر  يار دگرش

D F D
وای 

G  C    Am  G  C#m D
از ان گلي كه دست من بود

F    C    F         G
خموش و يك جهان سخن بود

D      Em          F
خموش و يك جهان سخن بود

G    Am  C   D  Am  F
گل كه شهره شد به بي وفايي

F Bb   F    G     C
ز ديدن چنين جدايي

D  F# D Am     F
زغصه پاره پيرهن شد

اکوردهای دلکش

آکورد آشفته حالی دلکش

این همه آشفته حالی این همه نازک خیالی ای به دوش افکنده گیسو از تو دارم از تو دارم این غرور و عشق و مستی خنده بر غوغای هستی ای سیه چشم سیه مو از تو دارم از تو دارم ...

آکورد امید جانم دلکش

اميد جانم ز سفر باز امد شكر دهانم ز سفر باز امد عزيز آن كه بيخبر به ناگهان رود سفر چو ندارد ديگر دلبندی به لبش ننشيند لبخندی چو غنچه سپيده دم شكفته ش ...