آکورد چشمون سیاه

آکوردهای ستین

آکورد چشمون سیاه از ستین

آکورد گیتار چشمون سیاه از آکوردهای ستین در میزان 6/8 و با ریتم 6/8 شاد اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه چشمون سیاه 91 است و در گام Cm با آکوردهای Ab Cm C# Eb Fm تنظیم شده است.

Ab         Cm
چه بی تام برای خنده تو

Ab          Cm
ببین ماهم شده شرمنده تو

Cm           C#
ندارد کس خبر از این دل من

Cm           C#
تو رفتی من شدم بازنده تو

Ab                Cm
آخ دو چشمون سیاهت کار دست من داد

Ab         Cm
همه بود و نبودم رفته بر باد

Cm           C#
بهار آمد چرا یارم نیومد

Cm    Eb       C#
دل ساده چه آسون دامت افتاد

Cm            Fm
آخه عشق منو دیوونه کرده

C#       Eb    Cm
چقد تنها بمونم یار من بر نگرده

Cm           Fm
نفس هام میره دستام چه سرده

C#      Eb        Cm
همش تو فکر اونم منو بیچاره کرده

Fm Cm        Eb          Cm
ظاهرم شاده ولی بی تو دلوم غمگین و تنهاس

Cm            C#        Fm
باید عمری رو با چشمات بمونوم کار دنیاست

Cm       Eb         Cm
نمیره این دلی که خوابو از چشمام گرفته

Cm          C#         Fm
هنوزم در دلش از دور چشمام از دور پیداست

Cm          Fm
آخه عشق منو دیوونه کرده

C#   Eb          Cm
چقد تنها بمونم یار من بر نگرده

 Eb Cm          Fm
نفس هام میره دستام چه سرده

C#        Eb      Cm
همش تو فکر اونم منو بیچاره کرده

اکوردهای ستین

آکورد چشمون سیاه ستین

چه بی تام برای خنده تو ببین ماهم شده شرمنده تو ندارد کس خبر از این دل من تو رفتی من شدم بازنده تو آخ دو چشمون سیاهت کار دست من داد همه بود و نبودم رفته بر باد ...