Toggle navigation
شادمهر عقیلی - Shadmehr

آکورد پاییز شادمهر عقیلی

آکورد گیتار پاییز از آکوردهای شادمهر عقیلی در میزان 6/8 و با ریتم 6/8 شاد اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه پاییز 88 است و در گام E با آکوردهای E A F G تنظیم شده است.