Toggle navigation
عارف - Aref

آکورد بگذر ز من عارف

آکورد گیتار بگذر ز من از آکوردهای عارف در میزان 6/8 و با ریتم 6-8 سنگین / slow rock اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه بگذر ز من 120 است و در گام A با آکوردهای Am G F E تنظیم شده است.