Toggle navigation
عارف - Aref

آکورد کی بهتر از تو عارف

آکورد گیتار کی بهتر از تو از آکوردهای عارف در میزان 4/4 و با ریتم آرپژ اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه کی بهتر از تو 120 است و در گام A با آکوردهای Am G F Dm تنظیم شده است.