Toggle navigation
عارف - Aref

آکورد خواب ستاره عارف

آکورد گیتار خواب ستاره از آکوردهای عارف در میزان 6/8 و با ریتم 6-8 سنگین / slow rock اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه خواب ستاره 120 است و در گام B با آکوردهای Bm D Em C Am G تنظیم شده است.