Toggle navigation
عارف - Aref

آکورد قصر صدف عارف

آکورد گیتار قصر صدف از آکوردهای عارف در میزان 6/8 و با ریتم 6/8 شاد اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه قصر صدف 120 است و در گام A با آکوردهای Am G F E E7 تنظیم شده است.