Toggle navigation
شهیار قنبری - Sh. Ghanbari

آکورد ناخوش شهیار قنبری

آکورد گیتار ناخوش از آکوردهای شهیار قنبری در میزان 4/4 و با ریتم رومبا اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه ناخوش 120 است و در گام F با آکوردهای Fm A#m Eb G# C# C تنظیم شده است.