آکوردهای وحید حاجی تبار

آکورد آهنگ های وحید حاجی تبار

آکورد آهنگ های وحید حاجی تبار

2

تعداد آکورد

10518

تعداد بازدید

9086

دانلود آکورد

0

ویدئو آکورد

آکورد تمنا وحید حاجی تبار

با تو می رم تا اون ور ابرا تا شهر روشنایی بی تو دل من همیشه تنهاست تویی که آشنایی بی تو مثل پاییزه برگها می ریزه بی تو شادی می ...

آکورد مهتاب وحید حاجی تبار

تو يه مهتاب يه شب تابستون دستهای سرد تو توی دستم می گذشتيم با هم از آن کوچه شهر کوچه رو می خوندی توی گوشم تا نيايی به کنارم نمی خونم ...