Toggle navigation
داریوش - Dariush

آکورد تصویر یک رویا داریوش

آکورد گیتار تصویر یک رویا از آکوردهای داریوش در میزان 3/4 و با ریتم 6-8 سنگین / slow rock اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه تصویر یک رویا 120 است و در گام G با آکوردهای Gm F Cm Eb Dm تنظیم شده است.