Toggle navigation
داریوش - Dariush

آکورد دستای تو داریوش

آکورد گیتار دستای تو از آکوردهای داریوش در میزان 6/8 و با ریتم 6-8 سنگین / slow rock اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه دستای تو 120 است و در گام E با آکوردهای Em Am B7 C تنظیم شده است.