Toggle navigation
داریوش - Dariush

آکورد گذشته های دور داریوش

آکورد گیتار گذشته های دور از آکوردهای داریوش در میزان 2/4 و با ریتم راک اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه گذشته های دور 126 است و در گام G با آکوردهای G C F Am D تنظیم شده است.