Toggle navigation
شهرام شکوهی - Shokuhi

آکورد توبه شکستم شهرام شکوهی

آکورد گیتار توبه شکستم از آکوردهای شهرام شکوهی در میزان 4/4 و با ریتم رومبا اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه توبه شکستم 120 است و در گام E با آکوردهای Em G Am F Dm تنظیم شده است.