آکوردهای دلکش

آکورد چو اسیر دام توام

آکورد چو اسیر دام توام از دلکش

آکورد گیتار چو اسیر دام توام از آکوردهای دلکش در میزان 2/4 و با ریتم راک اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه چو اسیر دام توام 144 است و در گام Cm با آکوردهای Cm F G Ab Bb Eb تنظیم شده است.

Cm
چو اسیر دام توام

F      Cm      G
رام توام ای محرم رازم

F
منم آن شمعی که زشب

Cm                F
تا به سحر در سوز و گدازم

Cm
ای فتنه بکش یا بنوازم

Cm
چو اسیر دام توام

F      Cm      G
رام توام ای محرم رازم

F
منم آن شمعی که زشب

Cm                F
تا به سحر در سوز و گدازم

Cm
ای فتنه بکش یا بنوازم

G        F
بی گناهم بده پناهم

Cm    F         Cm
که از موی تو آشفته ترم

F
کن نگاهی به خاک راهی

G      F       Cm
ای سایه لطفت به سرم

G        F
بی گناهم بده پناهم

Cm    F         Cm
که از موی تو آشفته ترم

F
کن نگاهی به خاک راهی

G      F       Cm
ای سایه لطفت به سرم

Cm
چه کنم عشقی غیر از تو نخواهم

Cm
به خدا محنت ریزد ز نگاهم

F   Ab    F   G
امیــــدم کو جدا از او

Cm       G  Bb
پـــــر پـــــر شده ام

Cm      G  Eb Cm
خـــــاکسـتـــر شده ام

F     G
آزارم کن

Ab
چو چشم خو

F  G  Ab  Bb
بیـــــمـــــــارم کن

Ab           Bb
من ز جفایت دلشادم

G             Ab
از غم عشقت خرسندم

Ab            Bb
از همه عالم بگسستم

G             Ab
تو که به مهرت پا بندم

F     Cm      G
عشق و امید صفایی

Cm      F     Cm
ای عشق من چه بلایی

Cm    G       Cm  F
کی ز وفا جانب ما باز آیی

Cm
چو اسیر دام توام

F      Cm      G
رام توام ای محرم رازم

F
منم آن شمعی که زشب

Cm                F
تا به سحر در سوز و گدازم

Cm
ای فتنه بکش یا بنوازم

اکوردهای دلکش

آکورد آشفته حالی دلکش

این همه آشفته حالی این همه نازک خیالی ای به دوش افکنده گیسو از تو دارم از تو دارم این غرور و عشق و مستی خنده بر غوغای هستی ای سیه چشم سیه مو از تو دارم از تو دارم ...

آکورد امید جانم دلکش

اميد جانم ز سفر باز امد شكر دهانم ز سفر باز امد عزيز آن كه بيخبر به ناگهان رود سفر چو ندارد ديگر دلبندی به لبش ننشيند لبخندی چو غنچه سپيده دم شكفته ش ...

آکورد لرزون دلکش

پرسون پرسون یواش یواش اومدم در خونه تون ترسون ترسون لرزون لرزون اومدم در خونه‌ تون یک شاخه گل در دستم سر راهت بنشستم از پنجره منو دیدی مثل گلها خندیدی آه بـــه خــــــــــدا ...

آکورد بردی از یادم دلکش

بردی از یادم، دادی بر بادم، با یادت شادم دل به تو دادم، در دام افتادم، از غم آزادم دل به تو دادم فــتــــادم به بــــند ای گل بر اشک خونیـــنـم مــــخند ...

آکورد چو اسیر دام توام دلکش

چو اسیر دام توام رام توام ای محرم رازم منم آن شمعی که زشب تا به سحر در سوز و گدازم ای فتنه بکش یا بنوازم چو اسیر دام توام رام توام ای محرم رازم منم آن شمعی که زشب تا به سحر در سوز و گدا ...