آکورد ای کاروان

آکوردهای محسن نامجو

آکورد ای کاروان از محسن نامجو

آکورد گیتار ای کاروان از آکوردهای محسن نامجو در میزان 6/8 و با ریتم 6-8 سنگین / اسلو راک اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه ای کاروان 161 است و در گام Bm با آکوردهای Bm Em F# D تنظیم شده است.

Bm
ای ساربان، ای کاروان

Em     Bm
لیلای من کجا می بری

F#  Em  Bm   Em
بــــا بــــردن لیلای من

Bm          F#
جان و دل مرا می بری

Bm     F#      Bm
ای ساربان کجا می روی

Bm      F#    Bm
لیلای من چرا می بری

Bm
در بستنِ پیمان ما

Em   Bm        D
تنها گواه ما شـــد خــــدا

F#    Bm  Em
تا این جهان، بر پــا بود

Bm     D       F#
این عشق ما بماند بجا

Bm     F#      Bm
ای ساربان کجا می روی

Bm    F# D  Bm
لیلای من چرا می بری

Em         Bm     F#
تمامی دینــم، به دنیای فانی

D       Bm     Em
شراره عشقی، که شد زندگانی

Em           Bm     F#
به یاد یاری، خوشا قطره اشکی

Bm      F#  Bm      Em
به سوز عشقی، خوشا زندگانی

Bm   Em F#      Bm
همیشه خدایا، محبت دلها

D  Em    Bm
به دلها بماند، بسان دل ما

Bm             F#
که لیلی و مجنون فسانه شود

Bm             F#
حکایت ما جاودانه شود

Bm
تو اکنون زعشقم گریزانی

Bm    F#     Em
غمم را ز چشمم نمی خوانی

F#  Em       Bm
ازاین غم چو حالم نمی دانی

Em              Bm
پس از تو نمونم برای خدا

Bm    F#    Bm
تو مرگ دلـــم را ببین و برو

Bm
چو طوفان سختی ز شاخه غم

Bm   Em     Bm
گل هستی ام را بچین و برو

D         F#     Bm
که هستم من آن تک درختی

Bm    F#          D
که در پای طوفان نشسته

D             Bm
همه شاخه های وجودش

Bm  F#     Bm
زخشم طبیعت شکسته
zoom_in zoom_out view_column unfold_less unfold_more play_arrow

اکوردهای محسن نامجو

آکورد ای کاروان

در گام Bm با ریتم 6/8 به سبک 6-8 سنگین / اسلو راک

ای ساربان، ای کاروان لیلای من کجا می بری بــــا بــــردن لیلای من جان و دل مرا می بری ای ساربان کجا می روی لیلای من چرا می بری در بستنِ پیمان ما تنها گواه ما شـــد خــــدا تا این ...