آکوردهای سیما بینا

آکورد عزیز بشنه کنارم

آکورد عزیز بشنه کنارم از سیما بینا

آکورد گیتار عزیز بشنه کنارم از آکوردهای سیما بینا در میزان 4/4 و با ریتم رومبا اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه عزیز بشنه کنارم 120 است و در گام F# با آکوردهای F# D Em Am C Bm تنظیم شده است.

F#
عزیز بشینه کنارم
 D
عزیز بشینه کنارم

Em     D    Em
سر کوه بلند تا کی نشینم
 Am       C
عزیز بشینه کنارم
Am
که لاله سر زنه

Am
مو گل را بچینم

Bm     Am
عزیز بشینه کنارم

D      Bm
گلای سرخ و سفید

Em
بر هم خمیده

  Am     C 
عزیز بشینه کنارم
               D
نمیدونم کدوم گل را بچینم
 Bm     Am
عزیز بشینه کنارم
D
آی عزیز بشینه کنارم
D
ز عشقت بی قرارم
Bm     Am
جون تو طاقت ندارم
D
حالا مرو از کنارم

D
حالا مرو از کنارم

Bm      Am
به خدا دوست میدارم

Bm      Am
به خدا دوست میدارم

اکوردهای سیما بینا

آکورد کیه کیه در میزنه سیما بینا

کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه درو با لنگر میزنه من دلم میلرزه نرگس مست تو بخت من خرابه بخت من از تو و چشم تو از شرابه کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه ...

آکورد عزیز بشنه کنارم سیما بینا

عزیز بشینه کنارم عزیز بشینه کنارم سر کوه بلند تا کی نشینم عزیز بشینه کنارم که لاله سر زنه مو گل را بچینم عزیز بشینه کنارم گلای سرخ و سفید بر هم خمیده عزیز بشینه کنارم نمیدونم کدوم گل را بچینم ...