آکوردهای دلکش

آکورد آشفته حالی

آکورد آشفته حالی از دلکش

آکورد گیتار آشفته حالی از آکوردهای دلکش در میزان 6/8 و با ریتم اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه آشفته حالی 120 است و در گام G با آکوردهای G F Em A D C Bm تنظیم شده است.

G    F    Em
این همه آشفته حالی

G        Em
این همه نازک خیالی

G     F      G
ای به دوش افکنده گیسو 

Em  G
از تو دارم

Em  G
از تو دارم

G           Em
این غرور و عشق و مستی 

G          Em
خنده بر غوغای هستی 

Em  F   Em    G
ای سیه چشم سیه مو 

Em  G
از تو دارم

Em  G
از تو دارم

A        Em       A    G   Em
این تو بودی کز ازل خواندی به من درس وفا را 

A       Em                 A
این تو بودی آشنا کردی به عشق این مبتلا را 

A
من که این حاشا نکردم 

A
از غمت پروا نکردم 

D    C                 A   G   A
دین من دنیای من از عشق جاویدان تو رونق گرفته 

Em   G  D  G   F   G   D  G     D
سوز من سودای من از نور بی پایان تو رونق گرفته 

A    G       A      Bm    C
من خود آتشی که مرا داده رنگ فنا میشناسم 

A     Em    Bm    A      Em   C
من خود شیوه نگه چشم مست تو را می شناسم 

A    Em
دیگر ای برگشته مژگان 

A   G   A
از نگاهم رو مگردان 

G   D   A   D             A      G
دین من, دنیای من از عشق جاویدان تو رونق گرفته 

F               G     D     G
سوز من سودای من از نور بی پایان تو رونق گرفته

اکوردهای دلکش

آکورد آشفته حالی دلکش

این همه آشفته حالی این همه نازک خیالی ای به دوش افکنده گیسو از تو دارم از تو دارم این غرور و عشق و مستی خنده بر غوغای هستی ای سیه چشم سیه مو از تو دارم از تو دارم ...

آکورد امید جانم دلکش

اميد جانم ز سفر باز امد شكر دهانم ز سفر باز امد عزيز آن كه بيخبر به ناگهان رود سفر چو ندارد ديگر دلبندی به لبش ننشيند لبخندی چو غنچه سپيده دم شكفته ش ...