Toggle navigation
ارتوش - Artosh

آکورد نفرین ارتوش

آکورد گیتار نفرین از آکوردهای ارتوش در میزان 4/4 و با ریتم 6-8 سنگین / slow rock اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه نفرین 120 است و در گام E با آکوردهای Em D C Am تنظیم شده است.