آکوردهای ایرج بسطامی

آکورد درد عشق و انتظار

آکورد درد عشق و انتظار از ایرج بسطامی

آکورد گیتار درد عشق و انتظار از آکوردهای ایرج بسطامی در میزان 3/4 و با ریتم راک اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه درد عشق و انتظار 120 است و در گام Cm با آکوردهای Ab Cm F Bbm A Eb G B تنظیم شده است.

Ab      Cm
درد عشق و انتظار

Ab       Cm
دارم زان شب یادگار 

Ab  Cm         F
در آن شب سرد پاییز

Cm    F     Bbm
آهنگ سفر می کردی 

A   Cm        F
از رهگذری محنت بین 

Cm   Eb  Cm    Eb
دیدم که گذر می کردی

Cm              F
تو رفتی و دلم غمین شد 

Ab     Eb  Cm
قرین آه آتشین شد 

F           Cm
از آن شبی که بر نگشتی

Eb               F
جهان که شادی آفرین بود 

Ab   Cm           F
به چشم من غم آفرین شد 

Eb         Cm
از آن شبی که بر نگشتی

Eb     Cm               F
از آن شب سرد خزان شبها گذشته 

F         Cm
داستان باده و مینا گذشته

F     Cm          F
روزگاری بر من تنها گذشته

Eb     Cm               F
از آن شب سرد خزان شبها گذشته 

F         Cm
داستان باده و مینا گذشته

F     Cm          F
روزگاری بر من تنها گذشته

Eb               F
تو رفتی و دلم غمین شد 

Ab        Cm
قرین آه آتشین شد 

Cm             Ab
از آن شبی که بر نگشتی

F
منم چو چشمه سرابم

F
چو نقش آرزو بر آبم

Cm            A
همچو قصه و فسانه ام

A             F
بلرزدم زدل نسیمی

A            F
به وقت زندگی حباب

Cm             A
در زمان بی نشانه ام

F     Eb    Cm
آرزو، آرزو، ای سراب بی کران

Bbm      F
ای امید بی نشان

Cm       A              F
ای که شعله های تو آتشم زند به جان

Cm
عشق من بود گناه من

A             F
منم عاشق منم رسوا

F         A
بار غم به دل نشسته ای

G             F
منم عاشق منم شیدا

F           G
مرغ بال وپر شکسته ای

F
چرا از ما تو

F
ای زیبا

F
رشته ی الفت گسسته ای

Cm
نمی پرسی

Eb
ز حال ما

F               Eb
فارغ از این حال خسته ای 

F                      Cm
جز به دل مشتاقش غم آهی نمی سازد

Cm                  F
آن که ندارد سوزی دیوانه نمی سازد

F       A    Cm
سوز دل بود گواه من

F
منم چو چشمه سرابم

B          A
چو نقش آرزو بر آبم

F     G          F
همچو قصه و فسانه ام

F
بلرزدم زدل نسیمی

F      B    Cm
به وقت زندگی حباب

A    Cm       A
در زمان بی نشانه ام

اکوردهای ایرج بسطامی

آکورد درد عشق و انتظار ایرج بسطامی

درد عشق و انتظار دارم زان شب یادگار در آن شب سرد پاییز آهنگ سفر می کردی از رهگذری محنت بین دیدم که گذر می کردی تو رفتی و دلم غمین شد قرین آه آتشین شد ...

آکورد درد عشق و انتظار ایرج بسطامی

درد عشق و انتظار دارم زان شب یادگار در آن شب سرد پاییز آهنگ سفر می کردی از رهگذری محنت بین دیدم که گذر می کردی تو رفتی و دلم غمین شد قرین آه آتشین شد ...