Toggle navigation
غزل شاکری - Ghazal Shakeri

آکورد دوش که آن مه لقا غزل شاکری

آکورد گیتار دوش که آن مه لقا از آکوردهای غزل شاکری در میزان 6/8 و با ریتم 6/8 ایرانی اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه دوش که آن مه لقا 120 است و در گام E با آکوردهای Em D G Bm C Am تنظیم شده است.