آکوردهای ویگن

آکورد نفرین

آکورد نفریناز ویگن

آکورد گیتار نفرین از آکوردهای ویگن در میزان 6/8 و با ریتم 6-8 سنگین / اسلو راک اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه نفرین 120 است و در گام Em با آکوردهای Em D C Am تنظیم شده است.

Em   D     C   Em
آسمان چشم او آیینه کیست

 Em     D      C    Em
آنکه چون آیینه با من روبرو بود

 Em          D   C   Em
درد و نفرین درد و نفرین بر سفر باد
 
Em C  C        D     C   Em
سرونشت این جدایی دست او بود آه

Em             Am       Em
گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد

C Em       D          C
عاقبت دل‌های ما با غم هم آشنا کرد

C Em            Am      Em
چهره‌اش آیینه کیست آنکه با من روبرو بود

 C Em              D          C
درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود

Em      D   C           Em
ای شکسته خاطر من روزگارت شادمان باد

Em        D C         Em
ای درخت پرگل من تو بهارت ارغوان باد

Em    Am            
ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من

Em      D  C  Em       D
سنگ قبر آرزو بود آه سنگ قبر آرزو بود

Em       D   C          Em
آنچه کردی با دل من قصه سنگ و سبو بود

C Em             D C         Em
من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ و بو بود

اکوردهای ویگن

آکورد سیمین بری ویگن

سیمین بری گل پیکری آری از ماه و گل زیباتری آری همچون پری افسونگری آری دیوانه ی رویت منم چه خواهی دگر ازمن سرگشتهٔ کویت منم نداری خبر از من ...

آکورد شکوفه ویگن

شکوفه می رقصد از باد بهاری شده سر تا سر دشت سبز و گلناری شکوفه های بی قرار روز آفتابی به صبا بوسه دهند با لب سرخابی ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظر سوی ما دارد ...

آکورد مهتاب ویگن

مهتاب ای مونس عاشقان،روشنایی آسمان ها مهتاب ای چراغ آسمان،روشنی بخش جهان،کو ما هم نزدت چه شبها با او در آنجا بودیم،فارغ ز دنیا لب ها لب ...

آکورد زن زیبا ویگن

زن زیبا بود در این زمونه بلا خونه ای بی بلا هرگز نمونه، ای خدا زن گل و ماتمه خار و گل با همه زن نا مهربون دشمن جونه دل سرای غمه غم عالم کمه خونه ی ...

آکورد نفرین ویگن

آسمان چشم او آیینه کیست آنکه چون آیینه با من روبرو بود درد و نفرین درد و نفرین بر سفر باد سرونشت این جدایی دست او بود آه گریه مکن که سرنوشت گ ...

آکورد مثال تور ماهیا ویگن

مثال تور ماهی‌ها تار دلم ز هم گسسته می خوام بگیرم دامنت با این دو دست پینه بسته دلم میون سینه ام به خون نشسته مثال قایق‌های پیر تنم شکسته دل ز ...

آکورد شانه ویگن

بر گیسویت ای جان کمتر زن شانه چون در چینو شکنش دارد دل من کاشانه بگشا ز مویت گرهی چند ای مَه تا بگشایی گرهی شاید زدل دیوانه دل در مویت دارد خانه ...

آکورد دل دیوانه ویگن

با تو رفتم بی تو باز آمدم از سر کوی او دل دیوانه پنهان کردم در خاکستر غم آن همه آرزو دل دیوانه چه بگویم با من ای دل چه ها کردی تو مرا با عشق ...

آکورد چرا نمیرقصی ویگن

قد و بالای تو رعنا رو بنازم نو گل باغ تمنّا را بنازم تو که با عشوه گری از همه دل میبری منو شیدا میکنی چرا نمیرقصی تو که با مو ...