Toggle navigation
منصور - Mansour

آکورد آرزومه منصور

آکورد گیتار آرزومه از آکوردهای منصور در میزان 6/8 و با ریتم 6/8 شاد اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه آرزومه 120 است و در گام C با آکوردهای Cm Gm Bb G# Fm تنظیم شده است.