آکوردهای رضا یزدانی

آکورد کوچه ملی

آکورد کوچه ملیاز رضا یزدانی

آکورد گیتار کوچه ملی از آکوردهای رضا یزدانی در میزان 6/8 و با ریتم 6-8 سنگین / اسلو راک اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه کوچه ملی 120 است و در گام Em با آکوردهای D Em Bm C B Am F E G تنظیم شده است.

D        Em
هنوز عکس فردین به دیوارشه

Bm         C
هنوز پرسه تو لاله زار کارشه

D          Em
تو رویاش هنوزم بلیط می خره

Bm        C
می گه این چهارشنبه رو می بره

D         C
تو جیباش بلیطای بازندگی

Bm         C
 روی شونه هاش کوه این زندگی

D           Em
حواسش تو سی سال پیش گم شده

B          C
دلش زخمی حرف مردم شده

Em      Am
سر کوچه ملی یه مرده یه مرد

Em        F
که سی سال پیش ساعتش یخ زده

Em      Am
نمی دونه دنیا چه رنگی شده

Em       F
 نمی دونه کی رفته کی اومده

Am          E
سر کوچه ملی یه مرده یه مرد

G         D
توی پالتوی کهنه ی عهد بوق

Am         E  G
داره عابرا رو نگاه می کنه

E             D
که رد می شن از کوچه های شلوغ

D           Em
هنوز عکس فردین به دیوارشه

Bm         C
 خراباتی خوندن هنوز کارشه

D          Em
یه عالم ترانه تو سینش داره

Bm          C
قدم هاشو تو لاله زار می شمره

D          C
دلش از تئاترهای بسته پره

Bm         C
چشاش از نگاه های خسته پره

D          Em
هنوز فکر چهارشنبه بردنه

B              C
یه عمره که باختاشو رج می زنه

اکوردهای رضا یزدانی

آکورد حس تاریخ رضا یزدانی

تموم حس تاریخ توی برق چشات داری # شبیه دخترک های رو قلیونای قاجاری شکوه دوره مادی غم تاراج تیموری # چقدر نزدیک نزدیکی چقدر از دیگر ...

آکورد سیگار پشت سیگار رضا یزدانی دارای ویدئو

خمیازه های کش دار سیگار پشت سیگار شب گوشه ای به ناچار سیگار پشت سیگار این روح خسته هر شب جان کندنش غریزیست لعنت به این خود آزار سیگار پشت سیگار پای چپ جهان را ...

آکورد کوچه ملی رضا یزدانی دارای ویدئو

هنوز عکس فردین به دیوارشه هنوز پرسه تو لاله زار کارشه تو رویاش هنوزم بلیط می خره می گه این چهارشنبه رو می بره تو جیباش بلیطای بازندگی روی شونه هاش کوه این زندگی حواسش تو ...

آکورد سینما رضا یزدانی

دنیا شبیه سینماست از وقتی چشم وا میکنی رو به یه پرده ی سفید فقط تماشا میکنی میانو میرن آدما نقش اونا عوض میشه یه روز تماشاچینو یه روز دیگه هنرپیشه ...