Toggle navigation
شهرام صولتی - Shahram Solati

آکورد قسم شهرام صولتی

آکورد گیتار قسم از آکوردهای شهرام صولتی در میزان 6/8 و با ریتم 6/8 ایرانی اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه قسم 120 است و در گام B با آکوردهای Bm Em G A F# D تنظیم شده است.