Toggle navigation
محمدهدایتی - M.Hedayati

آکورد از تو دلگیرم محمدهدایتی

آکورد گیتار از تو دلگیرم از آکوردهای محمدهدایتی در میزان 4/4 و با ریتم رومبا اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه از تو دلگیرم 120 است و در گام Bb با آکوردهای Bb F Dm A Gm C تنظیم شده است.