Toggle navigation
احسان - Khajehamiri

آکورد خداحافظ احسان

آکورد گیتار خداحافظ از آکوردهای احسان در میزان 6/8 و با ریتم 6-8 سنگین / slow rock اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه خداحافظ 120 است و در گام E با آکوردهای Em Am D G C تنظیم شده است.