Toggle navigation
شماعی زاده - hamaeizade

آکورد اسارت شماعی زاده

آکورد گیتار اسارت از آکوردهای شماعی زاده در میزان 4/4 و با ریتم رومبا اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه اسارت 120 است و در گام A با آکوردهای A Dm Gm C Bb F تنظیم شده است.