آکورد نوروز تو راهه

آکوردهای ثمین باغچه‌بان

آکورد نوروز تو راهه از ثمین باغچه‌بان

آکورد گیتار نوروز تو راهه از آکوردهای ثمین باغچه‌بان در میزان 6/8 و با ریتم آرپژ اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه نوروز تو راهه 120 است و در گام Em با آکوردهای Em Am G تنظیم شده است.

Em   Am        Em
بازم گُلِ نرگس، اومد به خونه

Em  Am        Em
به کوچه اومده، نعنا و پونه

Em          Am         G
بیا گُلِ ریحون دارم، دیگه نوروز تو راهه

Em          Am         G
بیا رنگین‌کمون دارم، دیگه نوروز تو راهه

Em   Am        Em
پرستو برگشته، لونه می‌سازه

Em    Am         Em
لونه‌شو گوشه‌ی، ایوون می‌سازه

Em          Am         G
بیا گُلِ ریحون دارم، دیگه نوروز تو راهه

Em          Am         G
بیا رنگین‌کمون دارم، دیگه نوروز تو راهه

Em    Am         Em
اسب سفیدشو، سرما زین کرده

Em     Am        Em
باد و بارونِ‌شو، تو خورجین کرده

Em          Am         G
بیا گُلِ ریحون دارم، دیگه نوروز تو راهه

Em          Am         G
بیا رنگین‌کمون دارم، دیگه نوروز تو راهه

Em   Am             Em
خورشید خانم پنجه‌ش، گرم و طلایی

Em   Am        Em
تو باغ درختارو، چراغون کرده

Em          Am         G
بیا گُلِ ریحون دارم، دیگه نوروز تو راهه

Em          Am         G
بیا رنگین‌کمون دارم، دیگه نوروز تو راهه
zoom_in zoom_out view_column unfold_less unfold_more play_arrow

اکوردهای ثمین باغچه‌بان

آکورد نوروز تو راهه ثمین باغچه‌بان

در گام Em با ریتم 6/8 به سبک آرپژ

بازم گُلِ نرگس، اومد به خونه به کوچه اومده، نعنا و پونه بیا گُلِ ریحون دارم، دیگه نوروز تو راهه بیا رنگین‌کمون دارم، دیگه نوروز تو راهه پرستو برگشته، لونه ...