آکورد بهار

آکوردهای مارتیک

آکورد بهار از مارتیک

آکورد گیتار بهار از آکوردهای مارتیک در میزان 6/8 و با ریتم 6/8 شاد اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه بهار 120 است و در گام F با آکوردهای Dm G F C Am E تنظیم شده است.

Dm     G       F
بهار بازم بیا عشقو بیارش

G        Dm
بده هر یاری رو دست نگارش

Dm    C        F
بهار بازم بیا عشقو بیارش

F        Dm
بده هر یاری رو دست نگارش

F    Am
بهار اومد گلها وا شد

G  Am
دل ما باز خاطرخواه شد

G     Am
بهار اومد هوا خوبه

G
نگار من چه محجوبه

Am    G
نگار من چه محجوبه

G    Am
بهار اومد گلها وا شد

G     Am
دل ما باز خاطرخواه شد

G     Am
بهار اومد هوا خوبه

G
نگار من چه محجوبه

F     G
نگار من چه محجوبه

Dm    F      Am
بهار بازم بیا عشقو بیارش

Am           G Dm
بده هر یاری رو دست نگارش

Am     F      Am
بهار بازم بیا عشقو بیارش

Am     C       Am
بده هر یاری رو دست نگارش

F         Dm           Am
سری زدم به صحراها عجب بوی خوشی دارد

Dm    Am         Dm
سری زدم به دریاها هوای دلکشی دارد

F            E       F   Dm
همین عطرها همین بوها منو دوباره عاشق کرد

Am           E          F
همین نسیم شب بوها منو دوباره عاشق کرد

Am    F      Am
بهار بازم بیا عشقو بیارش

Am          G Am
بده هر یاری رو دست نگارش

Am     F      Am
بهار بازم بیا عشقو بیارش

Am          G Am
بده هر یاری رو دست نگارش

Dm        Am
سری زدم به صحراها عجب بوی خوشی دارد

Dm    Am        Dm
سری زدم به دریاها هوای دلکشی دارد

F          E        F  Dm
همین عطرها همین بوها منو دوباره عاشق کرد

Am         E           F
همین نسیم شب بوها منو دوباره عاشق کرد
zoom_in zoom_out view_column unfold_less unfold_more play_arrow

اکوردهای مارتیک

آکورد دیوونه مارتیک

در گام G با ریتم 6/8 به سبک 6/8 شاد

با لبات قهرم با چشات قهرم نگام نکن با نگات قهرم عاشقت بودم نفهميدی هی بهت گفتم هی تو خنديدی زخم زبونت به دلم نشست سنگ عاشقا سرمو شکست يا ...

آکورد بهار مارتیک

در گام Dm با ریتم 6/8 به سبک 6/8 شاد

بهار بازم بیا عشقو بیارش بده هر یاری رو دست نگارش بهار بازم بیا عشقو بیارش بده هر یاری رو دست نگارش بهار اومد گلها وا شد دل ما باز خاطرخواه شد بهار اومد هوا خوبه نگار من چه محجوبه نگار من چه ...