Toggle navigation
ناصر عبداللهی - Naser Abdolahi

آکورد نارد ز یادوم ناصر عبداللهی

آکورد گیتار نارد ز یادوم از آکوردهای ناصر عبداللهی در میزان 6/8 و با ریتم 6/8 شاد اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه نارد ز یادوم 120 است و در گام A با آکوردهای Am Dm G Em C تنظیم شده است.