Toggle navigation
ناصر عبداللهی - Naser Abdolahi

آکورد نازتکه ناصر عبداللهی

آکورد گیتار نازتکه از آکوردهای ناصر عبداللهی در میزان 6/8 و با ریتم 6/8 شاد اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه نازتکه 120 است و در گام E با آکوردهای Em Am C F Dm تنظیم شده است.