Toggle navigation
ناصر عبداللهی - Naser Abdolahi

آکورد هوای حوا ناصر عبداللهی

آکورد گیتار هوای حوا از آکوردهای ناصر عبداللهی در میزان 4/4 و با ریتم رومبا اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه هوای حوا 120 است و در گام C با آکوردهای C#m G#m A تنظیم شده است.