Toggle navigation
هایده - Hayede

آکورد سوغاتی هایده

آکورد گیتار سوغاتی از آکوردهای هایده در میزان 6/8 و با ریتم 6-8 سنگین / slow rock اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه سوغاتی 120 است و در گام C با آکوردهای C Gm Bb Dm F A تنظیم شده است.