Toggle navigation
ناصر عبداللهی - Naser Abdolahi

آکورد مثل روزهای بارونی ناصر عبداللهی

آکورد گیتار مثل روزهای بارونی از آکوردهای ناصر عبداللهی در میزان 4/4 و با ریتم رومبا اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه مثل روزهای بارونی 120 است و در گام G با آکوردهای G Ab Bb Fm تنظیم شده است.