آکورد دریا شو

آکوردهای کسری زاهدی

آکورد دریا شو از کسری زاهدی

آکورد گیتار دریا شو از آکوردهای کسری زاهدی در میزان 6/8 و با ریتم 6/8 شاد اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه دریا شو 120 است و در گام Ebm با آکوردهای Abm Ebm Db B Bbm تنظیم شده است.

Abm     Ebm     Abm    Ebm
دریا شو تا ماهی شوم به سمت تو راهی شوم
Db     Ebm
ماندم چگونه در غمت
B             Db
آن کس که میخواهی شوم
Abm 
آن کس که میخواهی شوم

Abm    Ebm   Abm    Ebm
پیله شوی پروانه ام از عشق تو دیوانه ام

B              Db    Ebm
ای خانه ات آباد ببین من خانه ای ویرانه ام

Abm        
من خانه ای ویرانه ام

Abm       B     Db  Ebm
همچو اشکی که در لحظه غم میریزد

Abm      B  Db     Ebm
قلب من را نـــگاه تو به هم میریزد
Abm      B  Db     Ebm
قلب من را نـــگاه تو به هم میریزد

Abm      B  Db  Ebm
قلب من را نگاه تو به هم میریزد

Abm     Ebm     Abm    Ebm
دریاشو تا ماهی شوم به سمت تو راهی شوم
B      Db    Ebm
شدم آوازه خان شهر غم دردت به جانم
Ebm   Abm   Bbm
نــــــرو نـــــامهربانـــــم
Ebm  Abm   Bbm    B   Db              
نــــماندی که نشسته درد تو بر استخوانم
Ebm   Abm   Bbm
نـــــشد بــــا تو بمانـــــم
Abm       B     Db  Ebm
همچو اشکی که در لحظه ی غم میریزد
Abm      B  Db  Ebm
قلب من را نگاه تو به هم میریزد

Abm       B     Db  Ebm
همچو اشکی که در لحظه ی غم میریزد

Abm      B  Db  Ebm
قلب من را نگاه تو به هم میریزد

Abm     Ebm     Abm    Ebm
دریا شو تا ماهی شوم به سمت تو راهی شوم

Ebm   Abm    Bbm    Ebm
گویند که عشق تو پر از درد و فریب است

Ebm    Abm     Ebm     Abm   
عجب عشق عجیب است که با من غریب است

Ebm     Abm    Bbm   Ebm
گـــویند هـــــزاران گل آلاله در این شهر

Ebm                  Abm    
عجب عشق عجیب است که با من غریب است

Abm     Ebm     Abm    Ebm
دریا شو تا ماهی شوم به سمت تو راهی شوم

Db     Ebm
ماندم چگونه در غمت
B             Db
آن کس که میخواهی شوم

Abm 
آن کس که میخواهی شوم
zoom_in zoom_out view_column unfold_less unfold_more play_arrow

اکوردهای کسری زاهدی

آکورد شاخه گل من نیومد

در گام C با ریتم 6/8 به سبک 6/8 شاد

نم نمای بارون آروم توی خیابون اومد شاخه گل من نــــیومــــد سایبونم آسمون شد ماه آسمون دراومد شاخه گل من نــــیومــــد وای همه گـلا میدونن تــو نیای بهار نمیشه باغ آرزوی ...

آکورد دریا شو

در گام Abm با ریتم 6/8 به سبک 6/8 شاد

دریا شو تا ماهی شوم به سمت تو راهی شوم ماندم چگونه در غمت آن کس که میخواهی شوم آن کس که میخواهی شوم پیله شوی پروانه ام از عشق تو دیوانه ام ای خانه ات آباد ببین من خانه ای ویرانه ام ...

آکورد سلامت کردم

در گام Cm با ریتم 6/8 به سبک 6/8 شاد

دیدم که مرا دیدی و حیران ماندی دیدم که مرا دیدی و رو گردانی من به رسم ادب اما؛ سلامت کردم یادم بود دل غمزده در تب را یادم بود، خداحافظی آن شب را من به رسم ادب اما سلامت کردم ...

آکورد زبونم لال

در گام G با ریتم 6/8 به سبک 6/8 ساده,6/8 شاد

میگویند میروی با آخرین باران زبانم لال میگویند از دلم دل میکنی آسان زبانم لال من گاهی با خودم در خلوتم آهسته میگویم مبادا راست باشد حرف ا ...