آکورد بلا چاو (سریال مانی هایست)

آکوردهای میلوا

آکورد بلا چاو (سریال مانی هایست) از میلوا

آکورد گیتار بلا چاو (سریال مانی هایست) از آکوردهای میلوا در میزان 2/4 و با ریتم راک اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه بلا چاو (سریال مانی هایست) 120 است و در گام Em با آکوردهای Em B7 Am E تنظیم شده است.

Em 
 Una mattina, mi son svegliato
                  B7 
O bella ciao bella ciao bella ciao ciaociao
    Am         Em 
 Una mattina, mi son svegliato
     B7     Em 
 E ho trovato l'invasor.


 Em 
 O partigiano, portami via
                  B7 
 O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
    Am      Em 
 Partigiano, portami via
     B7     Em 
 Che mi sembra di morir.


 Em 
 E se io muoio, da partigiano
                  B7 
 O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
    Am        Em 
 Se io muoio, da partigiano
     B7     Em 
 Tu mi devi seppellir.

 Em 
 E seppellire sulla montagna
                  B7 
 O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
    Am       Em 
 Seppellire sulla montagna,
     B7     Em 
 Sotto l'ombra di un bel fior.


 Em 
 E la gente che passerà
                  B7 
 O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
    Am      Em 
 E la gente che passerà
     B7     Em 
 Dirà : "O, che bel fior !"


 Em 
 È questo il fiore del partigiano
                  B7 
 O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
    Am          Em 
 È questo il fiore del partigiano
     B7     Em 
 Morto per la libertà
zoom_in zoom_out view_column unfold_less unfold_more play_arrow

اکوردهای میلوا

آکورد بلا چاو (سریال مانی هایست)

در گام Em با ریتم 2/4 به سبک راک

Una mattina, mi son svegliato O bella ciao bella ciao bella ciao ciaociao Una mattina, mi son svegliato ho trovato l'invasor. O partigiano, portami via O bella ciao, ...