Toggle navigation
ناصر عبداللهی - Naser Abdolahi

آکورد ماه من ناصر عبداللهی

آکورد گیتار ماه من از آکوردهای ناصر عبداللهی در میزان 4/4 و با ریتم رومبا اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه ماه من 120 است و در گام C با آکوردهای Cm Fm Db G Ab Eb تنظیم شده است.