Toggle navigation
ناصر عبداللهی - Naser Abdolahi

آکورد تنها ناصر عبداللهی

آکورد گیتار تنها از آکوردهای ناصر عبداللهی در میزان 4/4 و با ریتم رومبا اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه تنها 120 است و در گام C با آکوردهای Cm G G# Fm تنظیم شده است.