آکورد careless whisper

آکوردهای جرج مایکل

آکورد careless whisper از جرج مایکل

آکورد گیتار careless whisper از آکوردهای جرج مایکل در میزان 4/4 و با ریتم رومبا اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه careless whisper 120 است و در گام Gm7 با آکوردهای Dm7 Gm7 Bb7M Am7 تنظیم شده است.

Dm7      Gm7                   
I feel so unsure 
  Bb7M          Am7 
as I take your hand and lead you to the dance floor 
Dm7         Gm7 
as the music dies, something in your eyes 
Bb7M 
calls to mind the silver screen 
Am7 
and all its sad good-byes
zoom_in zoom_out view_column unfold_less unfold_more play_arrow

اکوردهای جرج مایکل

آکورد careless whisper

در گام Dm7 با ریتم 4/4 به سبک رومبا

I feel so unsure as I take your hand and lead you to the dance floor as the music dies, something in your eyes calls to mind the silver screen and all its sad good-byes ...