Toggle navigation
ناصر عبداللهی - Naser Abdolahi

آکورد پشت این پنجره ها ناصر عبداللهی

آکورد گیتار پشت این پنجره ها از آکوردهای ناصر عبداللهی در میزان 6/8 و با ریتم 6-8 سنگین / slow rock اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه پشت این پنجره ها 120 است و در گام A با آکوردهای Am F G Dm E تنظیم شده است.