Toggle navigation
رضا بهرام - Reza Bahram

آکورد شب های بعد از تو رضا بهرام

آکورد گیتار شب های بعد از تو از آکوردهای رضا بهرام در میزان 2/4 و با ریتم راک اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه شب های بعد از تو 120 است و در گام Em با آکوردهای Em D C Bm Am E تنظیم شده است.