Toggle navigation
والایار - Valayar

آکورد بازنده والایار

آکورد گیتار بازنده از آکوردهای والایار در میزان 4/4 و با ریتم رومبا اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه بازنده 120 است و در گام C با آکوردهای C#m G#m F#m A تنظیم شده است.