Toggle navigation
والایار - Valayar

آکورد دروغ زیبا والایار

آکورد گیتار دروغ زیبا از آکوردهای والایار در میزان 4/4 و با ریتم رومبا اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه دروغ زیبا 120 است و در گام D با آکوردهای Dm Gm Cm F Eb تنظیم شده است.