Toggle navigation
والایار - Valayar

آکورد بانوی مو بلند والایار

آکورد گیتار بانوی مو بلند از آکوردهای والایار در میزان 4/4 و با ریتم 6/8 شاد اجرا می شود. تمپو نت گیتار ترانه بانوی مو بلند 120 است و در گام A با آکوردهای Am Em Dm F تنظیم شده است.